(ටී. එල්. ජවුෆර්කාන්)
 
මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික්කයේ  පවතින ගංවතුර තත්වය හේතුවෙන්  අක්කර  4375ක  වගා බිම් ජලයෙන් යටවී ඇතිබව  දිස්ත්‍රික්  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව  පවසයි.
 
බඩඉරිඟු, රටකජු,  කව්පි, මුංඇට ඇතුළු වගා රැසක් මේ හේතුවෙන් විනාශ වී ඇත.
 
මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික්කයේ  වෙල්ලවේලි,  සෙන්ගලඩි,  වාකරේ, කොක්කටිච්චෝලයි, කලුවාන්චිකුඩි,  ආරයන්පති  ඇතුළු   ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ කිහිපයකටම මෙම තත්වය බලපා ඇත.
 
මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ  වී වගාවට සමගාමීව ගොවීන් බහුලව  උස්බිම් වගාකටයුතුවල යෙදී සිටින බවද, වගා විනාශවීමෙන් ඔවුන් ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඇතැයිද දෙපාර්තමේන්තුව කියයි..