(ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි )

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස නාරහේන්පිට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී අද (26) වැඩ බාරගත්තේය.

එම අවස්ථාවට පවුලේ ඥාතීන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණි ලොකුගේ, හිටපු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන යන මහත්වරුන් ද සහභාගී වුහ.