එෆ්.අස්ලම්

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තුමේන්තුව සහ ඩිලාන් පෙරේරා සහයෝගීතා පදනම එක්ව බදුල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණය නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීවරුන් 450ක් සදහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල සහ වියළි ආහාර බෙදා දීමක් අද(10) දින සිදුවිනි.

මීට අමතරව බදුල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ  කෘෂිකර්ම පර්යේෂණය නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීවරුන් මගින් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 31ම ආවරණය වන පරිදි එම නිලදාරීවරුන් 450ක් වෙත මහජනතාවට බෙදා දීම සදහා   ගෙවතු වගා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වගාබීජ පැකටු 30,000කට අධික සංඛ්‍යාවක්   මෙහිදී බාර දෙනු ලැබුවේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ කොමසාරිස් රසික හේමජිත් සිල්වා මහතා විසිනි.

කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් පැන නැගී ඇති වත්මන් තත්වයත් ඉදිරියේදී  මුහුණ දීමට සිදුවන ආහාර අර්බුදයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමත් අරමුණු කරගනිමින් ගෙවතු වගා සදහා ජනතාව දිරිමත් කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ වී ඇතැයි ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ කොමසාරිස් රසික හේමජිත් සිල්වා මහතා පැවසීය.

දිස්ත්‍රීක්කයේ සිටින 450ක් පමණ වූ කෘෂිකාර්ම පර්යේෂණය නිෂ්පාදන සහකාර නිලදාරීන් විසින් ඔවුන් සේවය කරන ප්‍රදේශවල ගෙවතු වගා සිදුකරන පුද්ගලයින් වෙත බීජබෙදා හැරීමට නියමිත අතර එම ක්‍රියාදාමය සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව  සිදුකිරීම සදහා ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල සහ වියළි ආහාර ඇතුළත් සහන මල්ලක් ඩිලාන් පෙරේරා සහයෝගීතා පදනම දායකත්වය සපයනු ලැබිණි.