(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)
 
අම්පාර, නවගම්පුර ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් ඉදිකර තිබූ  නිවාස 10 ක් අම්පාර නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස්, අම්පාර නගර සභාව සහ අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එක්ව ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
 
අම්පාර නගරයේ දැනට ඉඩම්  ඉතිරිව ඇත්තේ නවගම්පුර ප්‍රදේශයේ පමණකි. මෙම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකු හිස් ඉඩම් විකිණීමේ කටයුත්තක නිරත වන බවට සැලවීමෙන් පසු අනවසරයෙන් අල්ලා ගෙන ඇති ඉඩම්වල තාවකාලික මඩු ඉවත් කිරීමට නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් තක්ෂිලා ගුණරත්න මහත්මිය පියවර ගෙන තිබේ.
 
ඒ අනුව අම්පාර නවගම්පුර ගම්මානයට ගිය පිරිස ඉදිකර තිබූ මඩු කිහිපයක් සහ අනවසරයෙන් කොටුකර තිබූ ඉඩම්වල  වැටවල් ගලවා ඉවත්කළහ. අම්පාර  නගරාධිපති  චමින්ද සුගත් මහතාද මෙම අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට පැමිණ සිටියේය.
 
අනවසරෙන් ඉදිකර ඇති තවත් නිවාස 25 ක බලහත්කාරයෙන් පදිංචි වී සිටින පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව නඩු පවරා ඔවුන්ව ඉවත් කරන බවද තක්ෂිලා ගුණරත්න මහත්මිය පැවසුවාය.
 
“මෙම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් අල්ලා විකුණන ජාවාරමක් පිළිබඳව අපිට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. රජයේ ඉඩම් කාටවත් එහෙම විකුණන්න බැහැ. ඒ නිසා මොනම හේතුවක් නිසාවත් සල්ලි දීලා ඉඩම් අරගෙන අමාරුවේ වැටෙන්න එපා කියලා. නවගම්පුර අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ලම ඉදිරියේදී ඉවත් කරනවා” යැයි අම්පාර නියොජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස්වරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.