(මනෝජ් හර්ෂික)

ධීවර පවුල්  34 ක් සඳහා  නිවාස ආධාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක්  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (26) සිදු කෙරිණි.

මිරිදිය ධිවර ජනතාව නගාසිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙළ යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ  චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම එහිදී සිදු විය.
 
මෙම උත්සවයේදී  අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවැසීය.

‘මේ නිවාස  ආධාර  වැඩපිළිවළ යටතේ නියම ධීවරයාට ඒ ආධාර ලබා දීමට අප කටයුතු කරනවා.  සුදුස්සාට එම ආධාර ලබා දීමත් අප ලද ජයග්‍රහණයක්. පසුගිය පාලන සමයේදී මෙවැනි  වැඩසටහන් අනන්තවත් ක්‍රියාත්මක වුණා. එහෙත් ඒ ආධාර ගියේ කාටද?ඒ ආධාර ඔවුන් විසින් ම බෙදා ගත්තා. පසුගිය පාලන සමයේ හදපු ගෙයකුත් නැහැ.ආධාර ලැබු කෙනෙකුත් නැහැ.නමුත් රජයක් වශයෙන් මේ කටයුතු නිවැරදිව කරගෙන යනවා" යැයි වෙදආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.