(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
 
හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හතමුණ බුබුල කලාපය භාර රවීන්ද්‍ර ලක්මල් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාගේ විරෝධතාවට සහයෝගය පළකිරීම සඳහා හිඟුරක්ගොඩ, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල සියලු ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරු අද(24) ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළ වෙත පැමිණියහ.
 
මන්ත්‍රීවරයා හිඟුරක්ගොඩ තෙමහල් පොදු වෙළඳ සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ලට  නැග  දින දෙකක් පුරා විරෝධය දක්වමින් සිටී.
 
මෙම මන්ත්‍රීවරයාගේ විරෝධයට සහාය දක්වන සියලුම ප්‍රාදේශීය සභා  සභාපතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරුන් පවසා සිටින්නේ රෝෂාන් රණසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කළ මෙම  ක්‍රියාව කිසිසෙත් සුදුසු ක්‍රියාවක් නොවන බවයි. රවින්ද්‍ර ලක්මල් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා මහජන ඡන්දයෙන්  හතමුණ බුබුල කොට්ඨාසයෙන් තරග කර එම ප්‍රදේශයට පත් වූ එම කොට්ඨාස භාර  මන්ත්‍රීවරයා  බවත්  එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට කිසිවෙකුට බලයක් නොමැති බවත් ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඒ සඳහා විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසත් ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.