මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපති සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිගේ නායකත්වයෙන් නිර්මාණය වුණු යහපාලන සම්මුති ආණ්ඩුවේ පළමු වර්ෂ පූර්ණ සැමරුම වෙනුවෙන් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අපනයන කෘෂි බෝග පැළ රෝපණය කිරීමේ සතිය ආරම්භ විය.

ගාල්ල, පෝද්දිවෙල ප්‍රදේශයේ දී පැළ රෝපණ සතිය ආරම්භ කරනු ලැබූයේ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. 2020 වසර වන විට මෙරට අපනයන ආදායම දෙගුණයකින් ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර ගනිමින් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් සංවිධාන කර ඇති වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව, මෙම පැළ රෝපණ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ බව මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

web_daya20161126_52259465_n web_daya20161126_522594652_n web_daya20161126_522594653_n