විනීතා එම් ගමගේ

 

ගෘහස්ත ප‍්‍රචණ්ඩත්වය ගැබිණි මව්වරුන්ගේ කළලයට බලපාන බව නවතම පර්යේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇත.

කළල අවස්ථාවේ සිටි අවුරුදු 18 ක් දක්වා දරුවන්ට ගෘහස්ත ප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් අනිසි බලපෑම් ඇති වන බව  එම පර්යේෂණවලින් හෙළි වී තිබේ.

විශේෂයෙන් කළල අවස්ථාවේ මව ගෘහස්ථ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දුන් විට එම දරුවන් පාසල් වැඩ ප‍්‍රමාදවන අතර ඔටිසම්වලට හේතුවන බවත් අවධානය අඩු දරුවන් විය  හැකි බවත් වැඩිවියට එළැඹෙත්ම  ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පතුරුවන බවත් එම පර්යේෂණ හෙළි කර ඇතැයි මේ කේෂත‍්‍රය පිළිබඳ පර්යේෂකයෝ පවසති.

මේ නිසා ගැබිණි මව්වරුන් වෙසෙන නිවෙස්වල අධික ශබ්දයෙන් තොර කිරීමටත්, කළබලකාරි වාතාවරණයෙන් හා ප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර වීමටත් වග බලා ගත යුතු බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

හිංසනවලින් තොර පරිසරයක ඉපදෙන දරුවා මෙන්ම හිංසන වලින් තොර පරිසරයක හැදෙන වැඩෙන දරුවා අධ්‍යාපනයට බාහිර ක‍්‍රියාකාරකම්වලට මෙන්ම සමාජයීය කටයුතු වලට දක්ෂ හා දායකත්වය සපයන දරුවෙකු වන බවත් ඔවුන් සමාජයට වැඩදායි පුද්ගලයින් වන බවත් ඔවුහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙති.