කොළඹ මහා නගර සභාවේ  සේවයේ  නියුක්තව සිටි අනියම්  සේවකයින් 425 ක්  ස්ථිර සේවයේ පිහිටුවමින්  පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.


නියෝජ්‍ය නගරාධිපති  එම්.ටී.එම් ඉක්මාල් මහතා ,  නගර සභා මන්ත්‍රීවරු නාගරික කොමසාරිස් ලලිත්  වික්‍රමරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.