(රොහාන් කුමාර දිසානායක)
 
කෑගල්ල වැවිලි සමාගමකට අයත් සේවක පිරිස අද(29) කෑගල්ල නගරයේ දී කොළඹ නුවර මාර්ගය අවහිර කරමින්  උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

තම වැටුප 25%කින් වැඩි කරන කරන බවට පොරොන්දු වී තිබුණද, එය මෙතෙක් ලබා නොදීම හේතුවෙන් මෙම උද්ඝෝෂණය කරන බවත්, තම වැටුපට එකතු විය යුතු මුදල වහාම ලබා නොදුන්නොත් ඉදිරියේ දී දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් එම පිරිස පැවසූහ.

කෑගල්ල වතු සමාගම් හතරක කාර්යාල සහ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීහු මෙයට එක්ව සිටියහ.