(  ඩී.කේ.රත්න  )
 
ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කර ගනිමින් ඌව පළාතේ කාර්මික නිළධාරීන් හෙට (8) ලෙඩ නිවාඩු දමා වැඩ වර්ජනයක් අරඹා ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝණයක් පැවත්වීමට කටයුතු යොදා ඇතයි ඌව පළාත් තාක්ෂණ සේවා සංගමය පවසයි.
 
ප්‍රධාන වශයෙන් තම කාර්මික නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිගන්නා ලෙසත්  ඉංජිනේරුවරයන් සදහා ලබා දෙන අවදානම් දීමනාව තමන්ටද ලබා දෙන ලෙසත් ඇතුලු ඉල්ලීම් කීපයක් මුල්කර ගනිමින් මෙම කාර්මික නිළධාරීන් ලෙඩ නිවාඩු දමා උද්ඝෝෂණයක් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
 
ඌව පළාතට අයත් බදුල්ල සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි කාර්මික නිළධාරීන් හෙට උදැසන 9.00 ට බදුල්ල මුතියංගණ විහාරස්ථානය අසලට පැමිණ එතන් සිට බදුල්ල නගරයේ ප්‍රධාන වීදිය ඔස්සේ විරෝධතා පුවරු රැගත් විරෝධතා පාගමින් ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිටට පැමිණ එම ස්ථානයේ උද්ඝෝෂණ  පැවත්වීමට නියමිතය.
 
මේ පිළිබද තමන් වරින් වර අදාල බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇතත් නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට මෙතෙක් කටයුතු නොකල නිසා මුල් පියවර වශයෙන් ලෙඩ නිවාඩු දමා උද්ඝෝෂණයක් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් මේ සදහා යහපත් ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ නම් ඉදිරියේදී දැවන්ත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවත් ඌව පළාත් තාක්ෂණ සේවා සංගමය පවසයි.