(සිතුම් චතුරංග)

මහවැලි එල් කලාපය යටතේ කොක්කුතුඩුවායි, කර්නාටකේණි හා කෝකිලායි හි ප්‍රදේශයේ පවතින ඉඩම් මුලතිව් හි දෙමළ ජනතාවට ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මුලතිව් ප්‍රදේශවාසීහු පිරිසක් අද (28) මුලතිව් දිස්ත්‍රික ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරතවූහ.

මහවැලි එල් කලාපයේ පවතින දෙමළ ජනතාවගේ කුඹුරු ඉඩම් හා අනෙකුත් ප්‍රදේශ සිංහල ජනතාව විසින් ආක්‍රමණය කර ඇති බවත් එම නිසා මුල් පදිංචිකරුවන් වන දෙමළ ජනතාවට මෙම ඉඩම් අයිතිය ලබාදෙන ලෙසද විරෝධතාකරුවෝ ඉල්ලා සිටියහ.

විරෝධතාවයට එක්ව සිටි හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී තුරෙයිරාසා රවීහරන් මහතා පවසා සිටියේ දෙමළ ජනතාවගේ කුඹුරු ඉඩම් ජනකපුර හා අවට සිටින සිංහල ජනතාව ආක්‍රමණය කර ඇති බවත් දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් තුළ සිංහල ජනතාව මහවැලි එල් කලාපය යටතේ වගා කර ඇති බවයි.

පැයකට ආසන්න කාලයක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ප්‍රධාන ගේට්ටුව අවහිරකරමින් විරෝධතාකරුවෝ ඉඩම් අයිතිය ඉල්ලා බැනර් හා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයේ නිරතවූහ.

විරෝධතාකරුවන් විසින් ඉඩම් අයිතිය ඉල්ලා සකස් කළ සංදේශය මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් රූපවතී කේදීෂ්වරම් මහත්මිය වෙත බාරදීමෙන් පසුව විරෝධතාව අවසන් කෙරිණි.

විරෝධතාවය සඳහා දෙමළ සන්ධාන ප්‍රාදේශීය දේශපාලන ක්‍රියාකාරීහු, සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීහු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.