(රංජන් කස්තුරි)

 

2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය හෙට (25) සහතික කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය 2018 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට අනුව පැවැත්වෙන බව සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් එච්.එම්.මොහොමඩ් මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

ඉකුත් 2017 වසරේ ඡන්දහිමි නාමලේඛන අනුව එම වසරේදී ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15,760,867 ක් වන අතර මේ වසරේදී එම සංඛ්‍යව ලක්ෂ දෙකකින් පමණ වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද මොහොමඩ් මහතා කීය.

ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට නම් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පැවැති අභියාචනා කාලයේදී අභියාචනා 8500ක් ලැබුණු බවද ඒ මහතා පැවැසීය.