(අංජුල මහික වීරරත්න ) 


හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබා දී තිබු ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීමත් සමඟ  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ විශාල පිරිසක් මේ අරලියගහ මන්දිර පරිශ්‍රයට පැමිණ සිටිති.


සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමන් ස්වෙච්ඡාවෙන් පැමිණ මෙහි සිටින ඔවුහු පවසති


අරලියගහ මන්දිරයේ පසෙක පිරිත් මණ්ඩපයක් ද ඉදිකර  මහා සංඝරත්නය සෙත් පිරිත්  සඡ්ඣායන කරන අයුරු දැකිය හැකිය .


 (ඡායාරූප- චතුර එස්  කොඩිකාර )