නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් 'කොවිඩ්-19' වසංගතය හේතුවෙන් මෙවර හජ් වන්දනාව විදෙස් වන්දනාකරුවන්ට තහනම්  කරන බව සෞදි අරාබිය ප්‍රකාශ කරයි.

සෞදි බලධාරීන්ට අනුව රටේ සිටින බැතුමතුන්ට පමණක් මෙවර හජ් වන්දනාවට සහභාගි විය හැකිය.

"මෙවර හජ් වන්දනාව සීමිත පිරිසක් සම්බන්ධ කරගෙන පවත්වන්න තීරණය කළා. රටේ සිටින විවිධ ජාතිකයන්ට මෙවර වන්දනාවට සහභාගි විය හැකි" යැයි සෞදි බලධාරියකු උපුටා දක්වමින් සෞදි පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබිණි.

වාර්ෂික හජ් වන්දනාව වෙනුවෙන් ලොව නන්දෙසින් මිලියන දෙකකට වැඩි පිරිසක් වාර්ෂිකව ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ ශුද්ධ වූ ස්ථානය වන මක්කමට පැමිණෙති.

අල්ජසීරා 

 

(055)