(වසන්ත චන්ද්‍රපාල )
 
තවුහිත් ජමාත් නායක  සහරාන් පුහුණු කඳවුරක් පවත්වාගෙන යෑමට සැලසුම් කළැයි කියන මඩකලපුව වාලච්‍චේන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ රිදීතැන්න ඕමිනියාමඩු ප්‍රදේශයේ ස්ථානයක්  සොයා ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ සමත් විය.
 
පසුගිය වසරේ මඩකලපුව වව්නතිව් ප්‍රදේශයේ පොලිස් නිළධාරින් දෙදෙනා ඝාතනය කළ පුද්ගලයෙකු ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්මේන්තුව ප්‍රශ්න කිරීමේදි මෙම ස්ථානය පිළිබඳව අනාවරණය කරගෙන තිබේ.
 
පසුව වාලච්චේන පොලීසිය මගින් මෙම ඉඩමේ අයිතිකරු වන කාසිම් යන පුද්ගලයා  අත් අඩංගුවට ගෙන ප්‍රශ්න කර තිබේ. එහිදී  මෙම ඉඩමේ පී.වී.සී නල දෙකක් තුල තිබු ජෙලනයිට් කුරු 236 ක් සහ ඇසිඩ් පුරවන ලද බුලියක් සොයා ගැනිමට හැකිව තිබේ.
 
මහවැලියට අයත් මෙම ඉඩම අක්කර 25 ක් වන අතර බදු පදනම මත මෙම ඉඩම ලබාගෙන තිබේ. එම භූමියේ ඉදිරියේදි භුගත බංකර් හැදීමේ සැලසුමක් තිබුන  බව අත් අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ආරක්ෂක අංශවලට පවසා තිබේ.
 
ආරක්ෂක අංශ මහත් වෙහෙසක් දරා බැකෝ යන්ත්‍රයක් යොදා එම භුමිය ස්ථාන කිහිපයක් හාරා මෙම ජෙලනයිට් කූරු සොයාගෙන ඇත.
 
මහජනතාව නැති හුදකලා ප්‍රදේශයක මෙම ස්ථානය ඇති අතර එහි ගොඩනැගිල්ලක්ද ඉදිකර තිබේ. තවත් සංවර්ධන කටයුතු කිරීම සඳහා ගල්වැලි මෙන්ම කම්බ් කණුද එම ස්ථානයට ගෙනවිත් දමා ඇති ආකාරය  දැක ගැනීමට හැකිවිය.