(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ජාතික අයවැය සැකසීමේදී කාන්තාවන් , ගැහැණු දරුවන්ගේ සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත කණ්ඩයම්වල අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාපීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය අද (7) ප්‍රකාශ කළාය.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත කාන්තාවන් සහ ගැහැණු දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සැපිරෙන පරිදි අයවැය සැකසීම සහ ඊට අදාළ යෝජනා අයවැයවලට ඇතුළත් වීම තහවුරු කිරීම සඳහා ‘එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවෝ’ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ එක්ව ඉදිරියටත් කටයුතු කරන බව සේනානායක මහත්මිය පැවැසුවාය.

“විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ට ආර්ථික අවස්ථාවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අවස්ථාව සහ ඉඩකඩ” යන මැයෙන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාපීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා ඒකකය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපති කාර්යාලය එක්ව සකස් කරන ලද වාර්තාව එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය එම කරුණු සකස් කළාය. 

කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී මෙම වාර්තාව එළිදක්වන ලදි. 

ආර්ථික ඉලක්ක සහ සමාජ වගකීම් හා බැඳීම් අතර අඛණ්ඩ බව වර්ධනය කරගනිමින් කාන්තාවන් , ගැහැනු දරුවන්ගේ සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත

කණ්ඩයම්වල අවශ්‍යතා සපුරාලීම තහවුරු කිරීම උදෙසා පියවර ගන්නා බව ද ඇය කීවාය. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කොරියානු තානාපති හියොන් ලී මහතා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවෝ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත රමායා සල්ගාදු මෙනවිය ද මෙහිදි අදහස් දැක්වූහ. 

ඡායාරූප චතුර එස්. කොඩිකාර