( +++ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

 ආන්දෝලනාත්මක ගුවන් බස් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධානීහු පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප්) හමුවට හෙට (19) කැඳවනු ලැබ සිටිති.

කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටීමට වෙනත් දිනයක් දෙන්නැයි ගුවන් සමාගම් ප්‍රධානීන් ඉකුත්දා ඉල්ලීමක් කළ අතර කෝප් කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

ගුවන් සමාගමේ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව හමුවේ මෙයට පෙර ද සලකා බැලුණ ද ඉහත ගුවන් බස් ගනුදෙනුව ගැන රටේ ආන්දෝලනයක් ඇතිවීම සැලකිල්ලට ගෙන ඒ කාරණය නැවත සලකා බැලීමට තීරණය කළ බව සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ‘ලංකාදීප’ යට පැවැසීය.

මේ අතර මෙම ගුවන් බස් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව රජයේ විගණකාධිපතිවරයාගෙන් තවදුරටත් තොරතුරු ඉල්ලා ඇත. ඒ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා කෝප් කමිටු සභාපති හා රජයේ විගණකාධිපතිවරයා අතර හමුවක් අද (18) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ ආන්දෝලනාත්මක ගුවන් බස් ගනුදෙනුව සිදුවී ඇතැයි පැවැසෙන්නේ 2015ට පෙරය.

මේ අතර ආන්දෝලනාත්මක ගුවන් බස් ගනුදෙනුව පිළිබඳ සභාව කල්බන අවස්ථාවේ විවාදයක් ලබන 20 වැනිදා පැවැත්වේ.