(නිමල් ජයරත්න)

ගංවතුර හේතුවෙන් තෙදිනක් පුරා වසා දමා තිබූ පොළොන්නරුව - මඩකලපුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ මනම්පිටිය ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශයේ අද (23) සිට වාහන ගමනාගමනය සඳහා එම මාර්ගය විවෘත කළ බව පොළොන්නරුව ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ උපුල් නානයක්කාර මහතා පැවසීය.

අධික වර්ෂාව සහ ගංවතුර නිසා මනම්පිටිය ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශය අඩි 4 ක් පමණ ගංවතුරෙන් යටව තිබිණි.

මේ වන විට ජලය බැස යෑමත් සමඟ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය යථා පරිදි සිදුවන බවද නානායක්කාර මහතා කීය.