(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නොමැතිව තිබු නියෝජ්‍ය සභාපති තනතුරක් කුමාර වෙල්ගම මහතා ප‍්‍රවාහන ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ නිර්මාණය කර රජයට රුපියල් ලක්‍ෂ 33 ක පාඩුවක් සිදුකළ බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස් කොමිසම විසින් පැවරූ නඩුවෙන් තමා නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලමින් පවරා ඇති ප‍්‍රතිශෝධන ඇයැදුමේ නියෝගය ලබන සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා ප‍්‍රකාශයට පත් කරන බව කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා අද (26) නියම කළේය.

ප‍්‍රතිශෝධන ඇයැදුම් පත‍්‍රය සම්බන්ධයෙන් පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ ලිඛිත දේශන ලබන සැප්තැම්බර් මස 5 වැනිදාත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකාර පාර්ශවයේ ලිඛිත දේශන ලබන සැප්තැම්බර් 10 වැනිදාත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස පෙත්සමේ පාර්ශවකරුවන්ට විනිසුරුවරයා නියම කළේය.

කුමාර වෙල්ගම මහතා ප‍්‍රවහන ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේදී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නොමැතිව තිබු නියෝජ්‍ය සභාපති තනතුරක් කුමාර වෙල්ගම මහතා ප‍්‍රවහන ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ නිර්මාණය කර නියෝජ්‍ය සභාපති තනතුරට පත්වූ අයට වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමෙන් රජයට රුපියල් ලක්‍ෂ 33 ක පාඩුවක් සිදුකළ බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස් කොමිසම විසින් කුමාර වෙල්ගම මහතාට එරෙහිව කොළඹ මහෙස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පවරා තිබිණි.

එම නඩුව සම්බන්ධයෙන් මුලික විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් කරමින් එම චෝදනාවන්ගෙන් තමන් නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලා සිටි අතර මහෙස්ත‍්‍රාත්වරයා එම මුලික විරෝධතාවය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් නඩුව විභාග කිරීමට තීරණය කළේය.

ඒ අනුව මහෙස්ත‍්‍රාත්වරයාගේ තීරණය ප‍්‍රතිශෝධනය කර තමන් ඉදිරිපත් කළ මුලික විරෝධතාවය පිළිගෙන තමන් නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලමින් මෙම ප‍්‍රතිශෝධන ඇයැදුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

එම ප‍්‍රතිශෝධන ඇයැදුම් පත විභාග කළ විනිසුරුවරයා අදාළ නියෝගයන් නිකුත් කළ අතර මෙම පෙත්සම ලබන සැප්තැම්බර් මස 12 වැනිදා යළි කැඳවීමට නියම කළේය.