(රංජන් කස්තුරි)

වෛද්‍ය පීඨයකට ඇතුළත්වීම සඳහා වන අවම සුදුසුකම් නොමැති එහෙත් ඊ.ආර්.පී.එම් විභාගය සමත් විදේශ වෛද්‍ය උපධිධාරීන් පිරිසකට ලියාපදිංචිය ලබා දෙන්නේද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සමාජිකයින් අතර මත ගැටුමක් නිර්මාණය වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා,උප සභාපති මහචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා සහ තවත් සමාජිකයින් පිරිසක් එම සිසුන්ට ලියාපදිංචිය ලබාදිය යුතු බව ප්‍රකාශ කරන අතර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිලධාරීන්ද වන සමාජිකයින් හතර දෙනෙකු ඇතුළු පිරිසක් ඊට දැඩි විරෝධය පළ කරමින් සිටින බවද පැවැසේ.

සමාජිකයින් අතර මත ගැටුමක් තිබූ හෙයින් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමටද සභාපතිවරයා පියවර ගත්තේය.

එහිදී විදේශ වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් පිරිසට ලියාපදිංචිය ලබා නොදිය යුතු බවට ඡන්ද 10 ක්ද ලියාපදිංචිය ලබාදිය යුතු බවට ඡන්ද 7 ක්ද ලැබී තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් එම විදේශ වෛද්‍ය උපාධිධාරීන්ගේ ගැටළුව මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව තුළ අර්බුදයක් බවට පත්ව තිබේ.