සබරගමුව පළාතේ  විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ දූදරුවන් 278 දෙනෙකු සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින්  අධ්‍යාපනික  ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානයක් සිදු කළේය.
 
 
කාර්යාංශයේ මගින් වාර්ෂිකව  මෙලෙස  ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම සිදුකරන අතර, කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී විදේශ රැකියාවල නිරතවී සිටින දෙමාපියන්ගේ දූ දරුවන් සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.
 
 කෑගල්ල හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක වල දරුවන් 278 දෙනෙකු  මෙහිදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීමට  සුදුසුකම් ලැබු අතර , පිරිනමන ලද ශිෂ්‍යත්ව වටිනාකම රුපියල් හැට අට ලක්ෂ අනූ දහසකි. 
 
2017 වසරේ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් 70 දෙනෙකුද, 2016 වසරේ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් සිසුන් 179 දෙනෙකු හා 2016 වසරේ විශ්ව  විද්‍යාල  සමත් සිසුන් 29 දෙනෙකු සඳහා  ශිෂ්‍යත්ව  පිරිනැමීම  මෙලෙස  සිදු කෙරිණි.
 
පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දරුවෙකු සදහා රු.20,000.00 බැගින්ද,  අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් දරුවෙකු සදහා රු.25,000.00 බැගින් හා විශ්ව විද්‍යාල සුදුසුකම් ලැබූ දරුවෙකු සදහා රු.35,000.00 බැගින්ද මුල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව  ලබා දුන් අතර  , 2018 වර්ෂයේදී විගමණික දෙමාපියන්ගේ දරුවන් 3203 දෙනෙකු සඳහා රු.80,130,000.00 මුදලක් ශිෂ්‍යත්ව වශයෙන් පිරිනැමීමට ද නියමිතය.
 
 මෙහි දෙවැනි අධියර  දෙසැම්බර් 6 වැනිදා යාපනයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බව  කාර්යාංශය සඳහන් කරයි .

(36698)