(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
 
බොරැල්ල බස් රථගාලක අනාරක්ෂිත ලෙස වාහන තුනක ගබඩා කර තිබූ රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න වටිනා ඩීසල් තොගයක්  සිය බාරයට ගත් බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය කියයි.
 
කුඩා ලොරියක සහ කැබ් රථ දෙකක  ඩීසල් ලීටර් 540ක් තිබී පොලිසිය සොයාගෙන ඇත. එම ඩීසල් තොගය බහා තිබූ ප්ලාස්ටික් බූලි, ගෝස් බට ආදියද පොලිසිය බාරයට ගෙන ඇත.
 
රජයේ පෞද්ගලික ආයතනවල වාහනවලින් සොරාගෙන අඩු මුදලට අලෙවි කිරීම සඳහා ඩීසල් මෙම වාහනවල ගඩබා කර තබන්නට ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
 
වැටලීම සිදුකරන අවස්ථාවේදී සැකකරුවන් පලාගොස් තිබූ බව පොලිසිය කියයි. ඩීසල් තොගය හා උපකරණ වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා බොරැල්ල පොලිසියට බාර දී ඇත.