එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් බව, පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන්ට දැනුම් දී ඇති බව එජාප ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් හමු වී ඔහු මේ දැනුම්දීම කළ බව දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

-ඩේලිමිරර් අනුග්‍රහයෙනි-