(ටී.කේ.ජී.කපිල)
 
දකුණු කොරියාව, ඉතාලිය සහ ඉරානය යන රටවලින් පැමිණි ගුවන් මගීන් 300කට අධික පිරිසක් අද(11) නිරෝධායන කටයුතු සදහා යොමු කිරීමට සූදානම් කර ඇති බව කටුනායක ගුවන් තොටුපළ කාර්යය භාර නිලධාරීවරයා පැවසීය.
 
ඔවුන් ඉහත රටවල සිට ඍජු ගුවන් ගමන් සේවා මගින් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ නොතිබුණි.
 
මෙම ගුවන් මගීහු ඩුබායි, කටාර්, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය සහ මැලේසියාව යන රටවල ගුවන් තොටුපළ හරහා කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණි සිටියහ.