(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)


යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයන් පස් දෙනකුගෙන් සමන්විත යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම ජනාධිපතිවරණයේ අවසන් අදියරේ නිරීක්ෂණ කටයුතු අද (13) සිට ආරම්භ කළේය.


තිස් දෙනකුගෙන් යුත් යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම මීට මාසයකට පෙර ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළ අතර යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයන් පස් දෙනෙක් අද (13) එම කණ්ඩායමට අලුතෙන් එක්වූහ. 

 


ඊට අමතරව මැතිවරණය දිනය පැවැත්වෙන දිනයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ කෙටි කාලීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 30 ක් පළාත් නවයට විසිර ගියහ.


ඒ අනුව මෙම කෙටිකාලීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් මැතිවරණ දිනයේත්, ඡන්දය ගණනය කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කරන අතර ඔවුන් අදාළ සොයාගැනීම් කොළඹ සිටින ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට ලබාදෙනු ඇත. 


යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම කෙටිකාලීන හා දීර්ඝකාලීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 80 දෙනකුගෙන් සමන්විතය. 


සෑම මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 300ක් ඡන්දය ගණනය කරන මධ්‍යස්ථාන 30ක් ආවරණය පරිදි නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වීමට අපේක්ෂා කරන බව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ දූත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී මරිසා මටියාස් මහත්මිය කීවාය. ඇය ද යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකාවකි. 


මැතිවරණ දිනයෙන් පසු පශ්චාත් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතුවල ද නිරත වෙමින් මැතිවරණයට සම්බන්ධ පැමිණිලි , අභියාචනා ඉදිරිපත් වන්නේ ද යන්න නිරීක්ෂණය කරන බවත් මැතිවරණයෙන් පසුත් දින කිහිපයක් නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වන බවත් මරිසා මටියාස් මහත්මිය පැවැසුවාය. 


මෙවර මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතුවලදී යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම නෛතික රාමුව, මැතිවරණ පරිපාලනය, ඡන්ද ලියාපදිංචිය, මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලිය, සමාජ මාධ්‍යය ඇතුළු මාධ්‍යය භාවිතය, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම, ගණනය හා සැසඳීම, ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යන අංශ ආවරණය වන පරිදි මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වේ.
ඡායාරූප ඒ.එෆ්.පී