(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර)

කොටුව සිට රඹුක්කන දෙසට ධාවනය වූ මගී දුම්රියක ගමන්ගත් කාන්තාවකගේ රන්මාලයක් කඩාගෙන ධාවනය වූ දුම්රියෙන් පැන්න මංකොල්ලකරුවකු දුම්රිය මගිහු පිරිසක් අල්ලා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයාට අද දහවල් බාර දුන්හ.

සැකකරු මීට පෙරද මෙවැනි මංකොල්ල කෑම් සම්බන්ධයෙන් දැඬුවම් ලැබූ අයකු බව ද වාර්තා වෙයි.

හුණුපිටිය දුම්රිය ස්ථානය නතර කළ දුම්රිය නැවත ගමන් ආරම්භ කරනවාත් සමග කොල්ලකරු කාන්තාවකගේ රන් මාලය කඩාගෙන දුම්රියෙන් පැන යාමට උත්සහ කරද්දී දුම්රිය වේදිකාවේ සිටි තරුණයන් පිරිසක් සැකකරු අල්ලා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිට බාරදී ඇත.

සැකකරු පොලිසිය බාරදීමට නියමිතය.