(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

බණ්ඩාරගම ගම්මන්පිල වැව අසලදී යතුරුපැදි දෙකක් මුහුණුට මුහුණ ගැටි 21 හැවිරිදි තරුණයකු එම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇතැයි බණ්ඩාරගම පොලිසිය කියයි.

අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ මැදගම වෙල්පහල පදිංචි තරුණයකු වන අතර අනෙක් තරුණයා බරපතල තුවාල ලබා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

ගම්මන්පිල වැව අසලදී යතුරුපැදි දෙක ගැටීමෙන් පසු මියගිය තරුණයාගේ යතුරුපැදිය මීටර් 35 ක් පමණ ඉදිරියට ඇඳි ගොස් මාර්ගයේ යකඩ කණුවක ගැටී තරුණයා එම ස්ථානයේ වැටීමෙන් පසුව යතුරුපැදිය තවත් මීටර් 12 ක් පමණ ඉදිරියට ඇඳි ගොස් තාප්පයක ගැටී නතර වී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.