(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)

බොරැල්ල සිට කොළඹ කොටුව දෙසට මාර්ගයන්හි දැඩි වාහන තදබදයක් පවතී.
 
පැවැති අධික වර්ෂාවත් සමග මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යටවීමෙන් මෙම තත්වය හටගෙන තිබේ. ප්‍රධාන මාර්ගවල මෙන්ම අතුරු මාර්ගවලද වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇත.
 
මේ හේතුවෙන් කාර්යාල සේවකයන් ඇතුළු මගීහු අපහසුතාවට පත්ව සිටිති.