(නිමල කොඩිතුවක්කු)

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පිළිබඳව කතානායකවරයා සහ පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

හත්වන විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අපගේ සුභ පැතුම් පිරිනමන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය නිවේදනය මගින් සඳහන් කරයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ  මීළඟට පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පිළිබඳව කතානායකවරයා , පක්ෂ නායකයින් සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සිය නිවේදනය මගින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.