(ටී. එල්. ජවුෆර්කාන්)

මඩකලපුව  විශ්වවිද්‍යාලය කොරෝනා නිරෝධ්‍යාන මධ්‍යස්ථානයක් කිරීමට  විරෝධය  පළකරමින් මඩකලපුවේ අද(12) හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ගුවන් මගීන්ට වයිරසය ආසාදනය වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන් මඩකලපුවට ගෙන ඒම නතරකරන්නැයි ඉල්ලා වෙළඳසැල් වසා දමා, ප්‍රදේශවාසීහු හර්තාල් විරෝධතාවක් ක්‍රියාත්මක කරති.