(ඩයනා උදයංගනී)
 
නව රජයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස ඊයේ (27) පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන් කාංචන විජේසේකර, නිමල් ලන්සා සහ ඉන්දික අනුරුද්ධ යන මහත්වරුන් ඊට පැය කිහිපයකට පසු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ යළිත් දිවුරුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.
 
ඒ අනුව ධීවර සහ ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස උදෑසන දිවුරුම් දුන් කාංචන විජේසේකර මහතා පසුව පස්වරුවේ තේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී සිටි නිමල් ලන්සා මහතා පස්වරුවේ ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස යළිත් දිවුරුම් දී ඇත.
 
රාජ්‍ය  පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පස්වරුවේ දිවුරුම් දී ඇත්තේ නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසිනි.
 
තමා සහ අනෙක් දෙදෙනා ඊයේ (27) පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට කැ`දවා ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ නව තනතුරු ලබාදුන් බව ලංකාදීපය කළ විමසීමකදී කංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.
 
තමන් එදින පස්වරු 4.45ට පමණ මෙම තනතුරුවල දිවුරුම් දුන් බවද හෙතෙම ස`දහන් කළේය.
 
ඒ අනුව නව රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 38ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිසිවෙක් නොමැත.