(ජයන්ත සමරකෝන්)


සිර දඬුවම් විදින දරුණු ගණයේ  පාතාල අපරාධකරුවන්  හා ප්‍රධාන පෙලේ  මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන්  සියලු දෙනා බූස්ස බන්ධනාගාරය වෙත මාරු කර යැවීමට තීරණය කර ඇතැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර  ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ සඳහා බුස්ස බන්ධනාගාරයේ  ආරක්ෂිත සිර මැදිරි 44 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇතැයි ද අමාත්‍යංශය පවසයි.

 මේ වන විට සිරකරුවන් 600කට පමණ  එහි ඉඩ පහසුකම් සළසා ඇතැයිද  අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.