ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදේශක, තාවකාලික, අනියම් සේවකයෝ  1535 ක් තමන්ව රාජකාරියෙහි ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා  අද (10)  උද්ඝෝෂණයක නිරතවුහ.

කොළඹ ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ පිහිටි ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ කාර්යාලය ඉදිරිපිට සිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා පාගමනින් විරෝධතාකරුවෝ ගමන් කළහ.

(ඡායාරූප - ගයාන් අමරසේකර)