(ඩයනා උදයංගනී)
 
දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ සඳහන් වැරදි සම්බන්ධයෙන් වන දඩ මුදල් වැඩි කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ. 
                                                                           
ඇතැම් පනත්වල සහ ආඥාපනත්වල අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති දඩ මුදල් එම උල්ලංඝණය කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා කිසිසේත්ම ප‍්‍රමාණවත් නොවන බැවින් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුවක් ද මේ වන විට පත් කර තිබේ.
                                                                           
එම කමිටුවේ නිර්දේශ මත දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ සඳහන් වරදවල් සම්බන්ධයෙන් දඩ මුදල් වැඩි කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම සඳහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකොරාළ මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.
                                                                           
රට තුළ සාපරාධී ක‍්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සිද්ධීන් අති විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඊට එරෙහිව දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වීමේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඇති බව අමාත්‍යවරිය විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ දැක්වේ.