ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දී වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමත් සමඟ එම පරිශ්‍රයේ දැඩි උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇති විය.  පැය කිහිපයකින් පසු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය මැදිහත්වී එම තත්ත්ය පාලනය කළ බව පොලිසිය කියයි.

ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ