(රංජිත් රාජපක්ෂ) 

හැටන් දිඹුල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටා ඇති ඩෙවොන්  දිය ඇල්ල නැරඹීමට දිනපතා දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් පැමිණෙන වාහන වලින් කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව කිසිඳු පොදු පහසුකමත්වත් ලබා නොදී අයතා ලෙස මුදල් අය කිරීම හේතුවෙන් සංචාරකයන් දැඩි අසීරුතාවයට පත්වී ඇත.

හැටන් නුවරඑලිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ දිනකට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් ගමන් කරන අතර එම සෑම සංචාරකයෙකුම නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිට ඩෙවොන් දිය ඇල්ල නරඹා එහි ඡායාරුප ගැනීම සිදු කරනු ලබයි.

එම මර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහනවල රියදුරන්ද තම වෙහෙස නිවා ගැනීමට නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානය අසල හා ප්‍රධාන මාර්ගය අසල රථ වාහන ගාල්කර විවේක ගැනීමක්ද සිදු කරනු ලබයි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අලුතින් ස්ථාපනය කරන ලද කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පුවත් පතක දැන්වීමක් පල කරමින් ඩෙවොන් දිය ඇල්ලේ නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානය අසල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමට ටෙන්ඩර්පත් කැඳවා එම ටෙන්ඩරය තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකුට වාර්ෂික බලපත්‍රයක් මත රුපියල් ලක්ෂ එක හමාරකට එය ලබා දී ඇත.

ටෙන්ඩරය ලබාගත් තරුණයා පළමු පැය සඳහා බස් රථයකින් රුපියල් 100 ක්ද ,වෑන් රථයකින් රුපියල් 50 ක්ද , ත්‍රීරෝද රථයකින් රුපියල් 30 ක්ද යතුරු පැදියකින් රුපියල් 25 ක් බැගින් අය කරන අතර පැයකට වඩා නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානය අසල සහ ප්‍රධන මාර්ගය අබියස ගාල් කර තබන සෑම වාහනයකින්ම එම මුදල දෙගුණ කර අය කරනු ලබයි.

එම නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානය අසල සහ ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සුළු වේලාවට පවා  ගාල් කරන වාහන වලින් ටෙන්ඩර්පත් ලබාගත් අය විසින් මුදල් අය කරනු ලබයි.

ඇතැම් අවස්ථාවල ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කරන අය විසින්  බස් රථයට අයකරන මුදල වෑන් රථ වලටද අය කරන බව එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා  වාහනවල රියදුරන් කියා සිටියි.කිසිදු පොදු පහසුකමක්වත් ලබානොදී කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඩෙවොන් දිය ඇල්ල නැරඹීමට මෙසේ මුදල් අය කිරීම අසාධාරණ බව එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා සංචාරකයන් මෙන්ම රියදුරන්ද වැඩිදුරටත් පවසයි.