(රංජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරමින් සිටින බවට මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වාදී ඇති හෙයින් ඒ පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා  සහ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා අද (5) පස්වරුවේ කතානායකවරයා හමුවට කැඳවා ‍උපදෙස් ලබාදුන් බව කතානායක කර්යාලය සඳහන් කරයි.

එහි මෙසේද සඳහන් වේ.