(බිඟුන් මේනක ගමගේ)
 
ගුවන් ටිකට්පත් වෙන් කළ සමාගම විසින්ම ඒවා අවලංගු කර යළි මුදල් ලබා ගැනීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.
 
ගුවන් ටිකට් ටිකට්පත් වෙන් කරන නියෝජිත සමාගමක් තමන් විකිණූ ගුවන් ටිකට් පත් අවලංගු කර එම මුදල් යළි ලබා ගෙන ඇතැයි ද එහි හිමිකරු එමඟින් රුපියල් ලක්ෂ එකසිය පනහකට අධික මුදලක් වංචා කර ඇතැයි ද ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පිරිසක් 'ලංකාදීපය'ට පැවසූහ.
 
ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් විශාල පිරිසක් මෙම සමාගම හරහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ගුවන් ටිකට්පත් වෙන්කර ගෙන ඇතැයි ද ගුවන් ගමනට නියමිත දිනයේ දී ගුවන් තොටුපළට ගොස් විමසීමේදී අදාල ටිකට් ටිකට් පත් අවලංගුකර එම මුදල් සමාගම විසින්ම යළි ලබා ගෙන ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණේ යැයි ද ඔවුහු කීහ.
 
පසුව එම සමාගම පිහිටි කාර්යාලයට ගොස් ඒ ගැන විමසීමට උත්සාහ කළ ද එහි හිමිකරු පලාගොස් ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණේ යැයි ද ඔවුහු කීහ.
 
ඒ අනුව තමන් ඉතාලි පොලීසියට මේ ගැන පැමිණිලි කළේ යැයිද එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ද ඉදිරියේදී දැනුවත් කරන්නේ යැයි ද ඔවුහු වැඩිදුරටත් පැවසූහ.