(ජයන්ත සමරකෝන්)

කොළඹ බන්ධනාගාරවල ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරින් කණ්ඩායමක් හෙට (17) සිට යෙදවීමට තීරණය කර ඇතැයි බන්ධනාගාර මුලස්ථානය පවසයි.

වැලිකඩ, කොළඹ මැගසින්, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය සහ කාන්තා අංශය සඳහා එස්ටීඑෆ් නිලධාරින් 100 ක පමණ කණ්ඩායමක් යෙදවීමට බලාපොරොත්තුවන බව බන්ධනාගාර උසස් නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කළේය.

බන්ධනාගාර පිටත ආරක්ෂාව සඳහා මෙම කණ්ඩායම යොදවන අතර බන්ධනාගාර තාප්ප වලට පිටතින් තහනම් භාණ්ඩ විසිකිරිම ඇතුළු නිතිවිරෝධි ක්‍රියා මැඩපැවැත්වීම ඇතුළු බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව මෙමගින් බලාපොරොත්තු වන බව ප්‍රකාශකයා කීය.