(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වසර ගණනාවක් තිස්සේ වසා දමා ඇති කන්තලේ සීනි සමාගමේ සේවකයන් 34 දෙනකුට වැටුප් ගෙවීම සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය රජයෙන් රුපියල් කෝටියක පමණ මුදල් ඉල්ලා ඇත.

ඒ සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා විසින් කැබිනට් සංදේශයක් ද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.

කන්තලේ සීනි සමාගමේ සේවකයන්ට ඉකුත් වසරේ සැප්තැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා වැටුප් ගෙවීමට රුපියල් ලක්ෂ 40  පමණ මුදලක් ද ඉල්ලා ඇත.

කන්තලේ සිනි සමාගම ආයෝජකයකුට ලබාදෙන තෙක් 34 දෙනකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් එහිදී රඳවා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.