ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අරලියගහ මන්දිරයේදී රැස්වී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගාල්ලේ සිට පැමිණි පසු සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන බවයි.

     ‘‘අද සවස පාර්ලිමේන්තුවෙදි මමයි මංගල ඇමැතිතුමයි එක මේසේ වාඩි වෙලා තේබොද්දි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එතනට ආවා. ඇවිත් කිව්වා හර්ෂ දැන් අවුරුද්දු තුනක් තුන හමාරක් ආණ්ඩුවේ හිටියානේ දැන් අපි එක්ක විපක්ෂෙට එන්න කියලා. මම හිතුවේ විහිළුවක් කළේ කියලා. මමත් කිව්වා ඔබතුමා එක්ක අපි එන්නේ නැහැනේ කියලා. මෙහෙම දෙයක් ගැන අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ.

මම නීතීඥයෙක් නොවන බව හැමෝම දන්නවා. මම දන්න ව්‍යවස්ථාවට අනුව මෙහෙම කරන්න බෑ. අගමැතිතුමා ගාල්ලේ ඉඳන් දැන් එනවා. ආවට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ‘‘

ඡායාරූප - හර්ෂ ද සිල්වාගේ ට්විටර් ගිණුමෙන්