(රංජන් කස්තුරි)

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ හවුල්කාර පක්ෂ කිහිපයක් සමඟ ගොඩනගන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතේ වගන්ති සංශෝධනය පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා මේ වනවිට අරලියගහ මන්දිරයේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ.

හවුල්කාර පක්ෂවල නායකයින් සහ අගමැතිවරයා එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වී සිටියි.