මහින්ද නිශ්ශංක

දින දෙකකට පසුව උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අද (29) අලුයම සිට සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව දුම්රිය පාලන කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව අද (29) රාත්‍රී යාපනය හා කන්කසන්තුරය සිට කොටුව රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ධාවනය වේ.

උතුරු මාර්ගයේ අඹන්පොළ සහ ගල්ගමුව අතර ඉකුත් 27 වැනිදා යාල්දේවී දුම්රිය පිලිපැනීම හේතුවෙන් මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය ඇණහිට තිබිණි.