(ජායාරූප - ඉෂාන් සංජිව)

අගනුවර බෞද්ධ සංවිධානය එකමුතුව දේශය රැකදුන් රණවිරුවන් පවාදෙන "දේශිය යුධ අපරාධ පනත" පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන තීරණාත්මක මොහොතේ දේශය රැකදුන් රණවිරුවන්ට ආශිර්වාද පතා මහ සඟරුවන සියක් නමකගේ පිණ්ඩපාත චාරිකාවක් ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරයෙන් අද (05) ආරම්භ කර පැවැත්විණි.