(චමිල් රුපසිංහ)

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඇසළ මහා මංගල්‍යයයේ  තෙවන රන්දෝලි පෙරහරේ අවස්ථා....