(ඉෂාන් සංජීව)

රයිගම් ටෙලි සම්මාන 2017 සම්මාන  උළළේදී  ජනප්‍රියම නළුවාට හිමි සම්මානය  තුමිඳු දොඩන්තැන්න  හිමි  කර ගත් අතර අතර ජනප්‍රියම නිළියට හිමි සම්මානය නයනතාරා වික්‍රමාආරච්චිට හිමි විය.

"රයිගම් ටෙලි සම්මාන 2017" සම්මාන උත්සවස මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ, නළු නිළියන්ගේ, ගායකගායිකාවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ දි  පැවැත්විණි.

එහිදි වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්‍ය නළුවා සම්මානයෙන් ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වු “බැද්දේ කුලවමිය” නාට්‍යයේ රෝහණගේ චරිතයට පණ පෙවු මයුර කාංචනට හිමි විය.

වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්‍ය නිළියට හිමි සම්මානය ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශයේ වු “මේ මමයි” ටෙලි නාට්‍යයේ හර්ෂිට පණ පෙවු බුවනි චාපා දියලගොඩට හිමි විය.  

වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්‍ය සහාය නළුවාට හිමි සම්මානය ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වු “බැද්දේ කුලවමිය” ටෙලි නාට්‍යයේ ජිනපාල චරිතයට පණ පෙවු ආනන්ද කුමාරට හිමි වු අතර වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්‍ය සහය නිළිය සම්මානය ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වු “බැද්දේ කුලවමිය” නාට්‍යයේ “යසෝ මැණිකේ” චරිතයට පණ පෙවු නයනා හෙට්ටිආරච්චිට  හිමි විය.  

විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්‍ය නළුවාට හිමි සම්මානය ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වු "බැද්දේ කුල්වමිය” ටෙලි නාට්‍යයේ“එඩ්වින්” චරිතයට පණ පෙවු මහේන්ද්‍ර පෙරේරාට හිමි විය.

වසරේ විශිෂ්ටතම නිළියට හිමි සම්මානය ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වු "බැද්දේ කුලවමිය" ටෙලි නාට්‍යයේ“චංචලා” චරිතයට පණ පෙවු නදී කම්මැල්ලවීරට හිමි විය.