ජනාධිපති   ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද   (24)  බෙල්ලන්විල රජමහා  විහාරස්ථානය   වැද පුදා    ආශිර්වාද  ලබා ගත්තේය.

බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ  විහාරාධිපති , සිංගප්පූරුවේ  ප්‍රධාන  සංඝනායක , ආචාර්ය  බෙල්ලන්විල  ධම්මමරතන  හිමියෝ   ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත  සමරු තිළිණයක්  පිරිනැමූහ.

(ඡායාරූප -   චතුර එස් .කොඩිකාර)