පැතුම් දර්ශන

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ සිට කැබිතිගොල්ලෑව සහ හොරොව්පොතාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට පැමිණි නාවික සෙබළු දහතුන් දෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සියලු දෙනාම නිරෝධායනයට ලක් කර තිබේ.

ඒ අනුව කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නාවික සෙබළු නවදෙනකු (09) සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති අතර ඉන් දෙදෙනෙකු පමණක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය සඳහා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත යොමුකර ඇත.

හොරොව්පොතාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට පැමිණි නාවික සෙබළු හතර දෙනෙකු(04) සහ පවුල්වල සාමාජිකයන්ද නිරෝධනයට ලක්කර ඇති අතර ඉන් එක් අයෙකු ඊයේ (24) සවස පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය සඳහා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට යවා ඇති අතර අනෙක් තිදෙනාද අද (25)පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කිරීමට නියමිතය.