(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

සහල් සඳහා රජය උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව සම්බා සහල් කිලෝවක් රුපියල් 90 කටද නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 90 කටද සුදු හා රතු කැකුළු කිලෝවක් රුපියල් 85 කටද අළෙවි කළ යුතුව තිබේ.

කීරි සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 125 කටද අලෙවි කළ යුතු වන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

මෙම මිල ගණන් අද (10) සිට ක්‍රියාත්මක කෙරිණ.

රජය සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවනු ලැබ ඇත්තේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ පිඩාවට පත්ව සිටික ජනතාවට සහනයක් සැලසීම සඳහා බවද රජයේ ආරංචි මාර්ග වලින් කියැවේ..